Yksityiset palveluntuottajat

NHG tuottaa yksityisille palveluntuottajille omia sisäisiä vertaisarviointeja.

Vertaisarviontipalvelu sopii useassa toimipisteessä operoiville yksityisille palveluntuottajille jotka haluavat seurata ja kehittää yhdenmukaisesti tuottavuutta, vaikuttavuutta ja resursointia. Yksityisten palveluntuottajien sisäinen vertaisarviointi on myös oiva tapa levittää parhaita käytäntöjä, saada tukea uusien toimintatapojen implementointiin sekä tukea yhteistä tekemistä ja tavoitteita.

NHG tarjoaa asiakkaalle räätälöidyt mittarit, työskentelymetodit, tiedonhaun, tietokanta- ja raportointiratkaisut sekä valmennuksen muutokseen.