Specialiserade konsulter inom vård och omsorg

Nordic Healthcare Group (NHG) är ett snabbt växande konsultbolag med fokus på vård, omsorg och offentlig sektor. Vi är specialiserade inom vårt område och har en djup kunskap om patienter och kunders behov samt verksamheterna, aktörerna och systemen inom vilka dessa verkar.

Vi är branschfokuserade och erbjuder analytiskt drivna konsulttjänster som bygger på unika kunskaper om och erfarenheter av vård och omsorg. Vår erfarenhet och förståelse för frågeställningar från flera perspektiv garanterar våra kunder största möjliga kundnytta. Våra uppdrag har stor bredd och sträcker sig från utvärdering av hälsofrämjande insatser till konceptplanering av nya universitetssjukhus.

Våra verksamhetsområden är:

  • Management consulting
  • Benchmarking
  • Kvalitetsutveckling
  • Patientsäkerhet

För mer information om vårt erbjudande i Sverige och Danmark, kontakta Raine Vasanoja, tel +46 70 310 57 20, mail raine.vasanoja@nhg.se.