Oulun kaupunki: paljon palveluita käyttävien asiakkaiden profilointi

Projektin tarkoituksena oli selvittää Oulun kaupungin sosiaalialan ja terveydenhuollon kustannuksia ja niiden jakautumista eri väestöryhmille. Projektissa selvisi, että 10 % Oulun kaupungin asukkaista kerryttää 81 % sosiaalialan ja terveydenhuollon kustannuksista.

 

Kallein 10 % väestöstä segmentoitiin palveluiden käytön perusteella seuraaviin ryhmiin: vanhuspalveluasiakkaat, vammaispalveluiden asiakkaat, lastensuojelun asiakkaat, päihdepalveluiden asiakkaat, psykiatrian asiakkaat, diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat ja somaattisen erikoissairaanhoidon asiakkaat. Asiakasryhmiä analysoitiin vielä tarkemmin ja selvitettiin, minkä muiden palveluiden asiakkaita he ovat ja mitkä ovat palvelun käytön kustannukset. Lisäksi analysoitiin, montaako palvelukokonaisuutta suurkuluttajat käyttivät ja minkä osuuden kunkin yksittäisen palvelun kustannuksista he aiheuttivat. Havaittiin, että suurkuluttajat käyttävät keskimäärin neljää eri palvelukokonaisuutta, kun muut käyttävät vain yhtä.

Johtopäätöksenä todettiin, että nykyinen siilomainen palvelujärjestelmä sopii hyvin 90 %:lle väestöstä, mutta suurkuluttajia se palvelee huonosti. Projektin lopputulemana Oulun kaupunki lähtee suunnittelemaan palveluohjausmallia paljon palveluita käyttäville asiakkaille. Tarkoitus on, että jokaiselle suurkuluttajalle nimetään vastuutyöntekijä. Lisäksi pidemmällä tähtäimellä on tarkoitus kehittää tietojärjestelmiä tukemaan suurkuluttajien tunnistusta ja hallintaa.

Projektin tulokset julkaistiin yhdessä Oulun kaupungin kanssa Lääkärilehdessä 48/2013: ”Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa”.