Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Projektissa luotiin kokonaiskatsaus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilaan ja sen kehittämispotentiaaliin. Projektin taustalla oli alueen kuntien halu kehittää palveluita huomioiden sekä taloudelliset reunaehdot että valtakunnan tason lainsäädännön uudistukset ja linjaukset. Projektin neljä keskeistä tehtävää olivat:

 

  • Selvittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri vaihtoehdot nykyrakenteella. Mitkä ovat nykylainsäädännön ja palvelurakenteen mahdollistamat vaihtoehdot?
  • Analysoida. miten terveyspalvelut (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) voidaan järjestää kokonaisuudessaan järkevimmin ja taloudellisimmin Päijät-Hämeessä. Lisäksi tehtävänä oli analysoida, miten toiminnot kannattaa organisoida asiakkaiden ja tehokkuuden näkökulmasta.
  • Muodostaa selkeä näkemys, mihin skenaarioihin/vaihtoehtoihin Päijät-Häme suuntautuu huomioiden kaupunkien linjaukset.
  • Määritellä alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon investoinnit ja sopeuttaa ne kuntien kantokykyyn.

 

Projekti voitiin tehdä tiiviissä aikataulussa, koska NHG:llä on käytössään runsaasti vertailutietoa ja tietoa parhaista käytännöistä. Projektin lopputuloksena laadittiin selkeät suositukset siitä, millainen palvelujärjestelmä palvelisi alueen väestöä parhaiten huomioiden kuntien taloudelliset realiteetit.