Tampereen kaupunki: kotihoidon palveluintegraattori Kotitori, 2009-2015

NHG toimii yhdessä Mawell Caren kanssa ikäihmisten kotihoidon palveluintegraattorina Tampereella. Kotitori on uusi palveluiden hankkimisen malli, jossa kaupunki ostaa 400 ikäihmisen säännöllisen kotihoidon palvelut ja koko kaupungin kotihoidon tukipalvelut palveluintegraattorilta, joka ostaa palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluintegraattori toimii ikäihmisen palveluohjaajana kooten hänelle yksilöllisen palvelukokonaisuuden julkisista, kolmannen sektorin ja yksityisistä palveluista.

NHG:n erityisvastuualueina ovat yksityisen palveluntuottajaverkoston kokoaminen ja laadunhallinta sekä kaupungin oman kotihoidon kehittäminen. Palveluntuottajaverkoston kokoaminen ja hallinta sisältää verkoston tuottajien kilpailuttamisen, tuottajien toiminnan seurannan ja laadunhallinnan sekä palveluntuottajaverkoston ja Kotitori-tiimin keskinäisen yhteistyön kehittämisen. Kaupungin kotihoidon kehittämisen hankkeet ovat muun muassa kotihoidon hoitajien resursoinnin ja tuottavuuden kehittäminen, kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen ja kotihoidon mittarointi ja raportointi.

Toiminnan tuloksena integraattorin vastuualueella kotihoidon vaikuttavuus on korkeampi kuin muualla kaupungissa: vähemmän palveluasumisen ja erikoissairaanhoidon käyttöä.  Integraattorin kehittämistyön avulla kaupungin oman kotihoidon välitön työaika on noussut 45 prosentista 55 prosenttiin. Lisäksi uusia säännöllisen kotihoidon asiakkaita on 17 % vähemmän kuin muualla kaupungissa.

Lisää tietoa projektista löytyy: http://www.tekes.fi/Global/Ohjelmat%20ja%20palvelut/Ohjelmat/Innovaatiot%20sosiaali-%20ja%20terveyspalveluissa/kotitori_report_oecd.pdf

http://www.tem.fi/index.phtml?104168_m=104374&s=4660

Tampereen kaupunki: Kotihoidon esimiesten valmennus ja muutoksen läpivienti