Tukholma ja Skåne: toimintakyvyn asiakaslähtöinen parantaminen kotihoidossa

NHG Sweden on vuosina 2009-13 toiminut Ruotsissa useassa paikallisessa ja kansallisessa hankkeessa, joissa vanhuspalveluita on kehitetty kokonaisvaltaisesti asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Projektien tavoitteena on ollut kehittää rajapintoja kuntien ja maakäräjien välillä paremmalla organisoinnilla ja kannustinjärjestelmillä.

Projekteissa on kehitetty asiakaslähtöisyyttä vanhusten toimintakyvyn parantamisessa. NHG on auttanut kehittämään ja implementoimaan uusia toiminta- ja organisointitapoja, joiden avulla luodaan parempia kannustimia vanhusten toimintakyvyn parantamiseen sisältäen uudet korvausmallit. Näitä on kehitetty ja implementoitu esimerkiksi Tukholman läänissä ja Skånen alueella.