Tutkimus validoi tekemisen ja tuo tulokset sidosryhmien tietoon

NHG:n tutkimustoiminta sai alkunsa tavoitteesta saattaa asiakkaiden kanssa tehtyjen hankkeiden tuloksia laajemman yleisön tietoon. NHG:n projekteista onkin syntynyt sekä tutkimus- että projektiraportteja ja vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja. NHG:n tavoitteena on olla arvostettu soveltavan tutkimuksen tuottaja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja järjestelmässä. Tähän tavoitteeseen päästäkseen NHG tekee yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä alan toimijoiden, kuten kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Soveltavan tutkimuksen periaatteiden mukaisesti NHG:n tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa alan toimijoille sekä tuottaa tietoa kansallisen ja alueellisen tason päätöksentekoon ja palvelutuotannon kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti.

NHG:n tutkimustoiminnassa työskentelevät ne NHG:n työntekijät, jotka ovat kiinnostuneet akateemisen osaamisensa kehittämisestä. NHG:llä on töissä useita väitelleitä tohtoreita, väitöskirjatyöntekijöitä sekä muita tutkimuksesta kiinnostuneita konsultteja. Lähipiiriin kuuluu myös useita arvostettuja professoreita. NHG:n tutkimustoiminnan vahvuutena on henkilöstön laaja toimialaymmärrys, poikkitieteellisyys, tutkimus- ja liiketoimintaosaamisen yhdistyminen samassa organisaatiossa sekä pitkäaikainen kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan analysoinnista ja kehittämisestä sekä Suomessa että ulkomailla.