Toimialakeskittynyt

NHG on terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt yritys, jolla on laaja tuntemus sekä kokemus toimialan rakenteista, toimintatavoista ja lakisäädöksistä. Lähes kaikki toimeksiantomme koskevat terveys- ja sosiaalipalveluja. Loppuosa muodostuu muiden mielenkiintoisten alojen projekteista, joilta asiantuntijamme voivat soveltaa uusia ideoita, malleja ja toimintatapoja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Analyyttinen

NHG painottaa menetelmissään analyyttisyyttä – ”Numerot kertovat totuuden” – pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan toimeksiannoissamme perustamaan tulokset myös kvantitatiivisten analyysien varaan. Asiantuntijoidemme vahva analyyttinen osaaminen tulee toimeksiannoissa esille kehittäessämme esimerkiksi asiakkaidemme prosesseja, rakenteita, palvelumalleja ja kustannustehokkuutta.

Akateeminen

Asiakkaamme ovat pääosin akateemisia ja myös me suosimme ja tuemme henkilökuntamme akateemista suuntautuneisuutta. Kaikki vakituiset asiantuntijamme ovat suorittaneet yliopisto-/ korkeakoulututkinnon ja lähes neljännes jatkotutkinnon eri toimialoilta. Tarjoamme jatkuvasti myös mahdollisuuksia uusille kyvyille kehittyä akateemisesti.